Tags包含 汤珙秘校遗沉水管笔一枝梅尧臣 的信息

1、《汤珙秘校遗沉水管笔一枝》宋 作者:梅尧臣

沉香细干天通中,束毫为呼诸葛翁。
久从海上厌持握,乞与阮籍书途穷。
物珍岂宜贱子有,更後应合归王公。
虚堂净几尘不到,砚傍置架珊瑚红。
乃知用遇自有处,君今莫叹居蒿蓬。

时间:2019-10-10 宋朝

回到顶部